facebook

Събития

16-republika_678x410_crop_478b24840a
04.12.2023 16:20
Събития

Съвместен общоуниверситетски семинар „Българска памет и съвест за тоталитарната държава – исторически и юридически разказ“

Прожекция на филма „16 република. Предателството на БКП“ и дискусия

Киносалон на НБУ, 3 корпус, 3 етаж


Организатори:
департамент „Право“ и департамент „История“


Водещ:
доц. д-р Живко Лефтеров


Модератор:
проф. д.н. Момчил Методиев


Участници:
проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Веселин Методиев, проф. д-р Веселин Вучков, проф. Момчил Методиев, д. н.; проф. Райна Николова, д. н., доц. д-р Живко Лефтеров, доц. д-р Светла Янева и други преподаватели и студенти от Нов български университет


Изданието на семинара е посветено на 60-та годишнина от решението на Централния комитет на Българската комунистическа партия от 4 декември 1963 г., с което е взето решение за присъединяването на Народна република България към състава на Съюза на съветските социалистически републики (СССР).


Живко Лефтеров завършва специалност „История“ в магистърската програма „История на социалните промени“ на Нов български университет. През 2003 г. е избран за асистент по научна специалност „Документалистика, архивистика, палеография (вкл. историография и източникознание)“. През 2012 г. защитава успешно дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на тема „Религиозната политика на Българската комунистическа партия и Бялото братство, 1944-1989 г.“ по професионално направление „История и археология“ и научна специалност „История на България“.  През 2013 г. е избран с конкурс за главен асистент в Нов български университет по научна специалност „История на България“ (05.03.06). Хабилитационният му труд „Англиканската църква, Източното православие и България“ е издаден през 2017 г. Той е доцент в НБУ. Научните му интереси са свързани с областта на най-новата история, с акцент върху историята на вероизповедните общности в България, религиозната политика на КПСС и БКП, атеистичната пропаганда.