Събития

karikatura-1_678x410_crop_478b24840a
27.01.2021 16:20
Събития

Съвместен общоуниверситетски семинар „Българска памет и съвест за тоталитарната държава - исторически и юридически разказ“ - Отчуждението на гражданите от Църквата: основна цел на тоталитарната държава

Онлайн
Meeting ID 832 0045 0196
Passcode  275563
Организатори:
департамент „Право“
департамент „История“

Лектор: 
проф. Момчил Методиев, д.ф.н.

Модератор:
проф. д-р Веселин Методиев

Участници:
проф. Райна Николова, д.н., проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Веселин Методиев, други преподаватели и студенти от Нов български университет

Изданието на семинара е посветено на управленските практики на тоталитарната българска държава в периода 1944 – 1989 г., насочени към отчуждаване на гражданите от дейността на Българската православна църква.

Проф. д. ф. н. Момчил Методиев е завършил история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той заема академична длъжност „професор“ в Нов български университет. Автор е на монографиите „Нюйоркски митрополит Андрей. Биография, спомени, дневници“, „Държавна сигурност - предимство по наследство. Професионални биографии на водещи офицери“ (2016 г., с Мария Дерменджиева), „Между вярата и компромиса. Българската православна църква и комунистическата държава, 1944–1989“ (2010 г.), „Машина за легитимност. Ролята на Държавна сигурност в комунистическата държава“ (2008 г.) и „Папите и тяхната империя. ІІ - VІІ в.“ (2002 г.). Изследвал е архивите на БКП в рамките на Проекта за историята на Студената война на института „Удроу Уилсън“ във Вашингтон, а в периода 1997-2008 г. е работил като дипломат в Министерството на външните работи. Сътрудник е на Института за изследване на близкото минало, главен редактор на сп. „Християнство и култура“.