Събития

1377532_678x410_crop_478b24840a
12.11.2019 13:00
Събития

Технологиите в писмения и устния превод

Корпус 2, Зала 111

Организатор:
ИЦ „Компютърна и приложна лингвистика“

Водещ:
проф. д-р Руслан Митков

Дискутант:
доц. д-р Мария Стамболиева


Участници:
студенти и преподаватели от програмите на ИЦ „Компютърна и приложна лингвистика“Проф. д-р Руслан Митков е един от водещите в света специалисти по компютърна лингвистика и лингвоинженерство, ръководител на Изследователска група по компютърна лингвистика и директор на Изследователския институт за информатика и автоматична обработка на естествен език.