Събития

dsc0067_678x410_crop_478b24840a
12.12.2017 18:00
Събития

Увод в дебатирането и публичната реч

Дебати – публична реч на арабски и английски език

Корпус 1, зала 413

Организатори:
департамент „Средиземноморски и Източни изследвания“
БП „Арабистика (Арабски език, култура и литература)“

Лектор:
Амер Баруди, студент от НБУ

Дискутант:
Любен Григоров, студент от НБУ

Участници:
студенти от БП „Арабистика (Арабски език, култура и литература)“, студенти, изучаващи арабски език в НБУ

За първи път ще се проведе събитие на арабски и английски език едновременно. Събитието има образователна и усъвършенстваща цел. Амер Баруди – основни интереси: дебатиране, обучение за Public Speking.