Събития

arch_678x410_crop_478b24840a
23.05.2018 10:00
Събития

VIII-ма Годишна изложба на студентите по архитектура Арх&УрБаН „Модерност и устойчивост“

23 май – 7 юни 2018 г.

Корпус 2, етаж 7 – коридорно пространство

Организатор:
департамент „Архитектура“

Водещ:
д-р арх. Миряна Йорданова
доц. д-р арх. Георги Георгиев

Модератори:
доц. д-р арх. Георги Георгиев, проф. д-р арх. К. Бояджиев, проф. д-р арх. П. Столаров, гл. ас. д-р арх. Климент Иванов, гл. ас. д-р арх. Весела Попова, гл. ас. д-р арх. Г. Стефанова

Участници:
студенти от IІ-VI курс и дипломанти на МП „Архитектура“

Годишните изложби на департамент ‚Архитектура“ на Нов български университет представят архитектурни и градоустройствени проекти на сгради и публични пространства, устройствени проекти на връзката на градската и природната среда, проекти за опазване на сгради и пространства културни ценности, участия на студенти в международни архитектурни конкурси. Годишните изложби са архитектурният форум, на който се представят творческите резултати и предизвикателства пред бъдещите архитекти, а също така резултатите от обучението по архитектура в Нов български университет.