Събития

img-0001_678x410_crop_478b24840a
15.05.2019 09:40
Събития

Визуални разкази от теренно изследване (представяне на резултати от лятната школа по антропология 2018)

Работилница за антропологични филми

Корпус 2, Зала 111

Организатори:
департаменти „Антропология“, „Кино, реклама и шоубизнес“ и „Дизайн“

Лектор:
Гл. ас. д-р Кристина Савова

Модератор:
Доц. д-р Ирена Бокова

Участници:
Преподаватели и студенти от НБУ


Това е вторият семинар, който представя резултатите от теренното изследване по време на лятната школа по антропология „Етнографското наследство на селото: Руралната култура в градските музеи (по примера на Русе, Русенски регион и Букурещ: 27.08-01.09.2018 г.) ” – 2 антропологични филма, презентация и дискусия.


Участниците са студенти от програмите по антропология, кино и телевизия и мода. Водещият и дискутантът са ръководители от лятната школа.