Събития

dsc-0451_678x410_crop_478b24840a
17.09.2018 13:00
Събития

Втора лятна школа по превод НБУ TRAD NBU 2018

17 – 18 септември 2018 г.

Корпус 2, 111 аудитория

Организатор:
департамент „Чужди езици и култури“

Водещи:
преподаватели от департамент „Чужди езици и култури“

Участници:
студенти от НБУ, ШУ, ПУ, ЮЗУ, Бургаски университет 


Теми в лятната школа:
Преводът на специализирана литература и неговите особености
Психологическа подготовка на устния преводач
Устен превод
Превод на административни текстове
Превод на текстове в туризма

17 септември 2018 г.
Зала 111, втори корпус – 13.00 – 14.30 ч.

доц. д-р Б. Наймушин, Мария Степанова: Психологическа подготовка на устния преводач

Работни групи:
Устен превод: 15.00 – 16.30
Превод в туризма: 16.30 - 18.00

Зали за РГ по езици:
Английски език – зала 404, корпус 2
Испански език – зала 405, корпус 2
Италиански език – зала 406, корпус 2
Немски език – зала 407, корпус 2
Руски език – зала 408, корпус 2

18 септември 2018 г. 9.30 – 12.00 ч.
Зала 111, втори корпус – 9.30 – 11.30 ч.

Йорг Шенк: Из практиката на преводача

проф. д.ф.н. Мария Грозева: Евфемизмите в специализирания текст


Превод на икономически текстове: 13.00 - 14.00 ч.
Превод на административни текстове: 14.30 – 16.00 ч.

Зали за РГ по езици:
Английски език – зала 404, корпус 2
Испански език – зала 405, корпус 2
Италиански език – зала 406, корпус 2
Немски език – зала 407, корпус 2
Руски език – зала 408, корпус 2

Закриване на събитието: 111, корпус 2: 16:00 – 18:00 ч.