Събития

summer-school-pr_678x410_crop_478b24840a
15.06.2017 09:30
Събития

XIX Лятна школа по ПР „Свободата на словото в дигиталната епоха“

15 - 17 юни

Корпус 1, 310 удитория „Проф. Петър Мутафчиев и проф. Вера Мутафчиева“

Организатор:
департамент „Масови комуникации“

Научен ръководител:
гл. ас. д-р Евелина Христова

Участници:
студенти и преподаватели от департамент „Масови комуникации“, гости от висши училища в страната, практици


15 юни 9,30 ч., сесии на български език
16 юни 10,00 ч., сесии на английски език

Лятна школа по връзки с обществеността е широко разпознаваем форум, провеждан от департамент „Масови комуникации“ на НБУ и утвърждаващ водещата роля на университета в развитието на професията в България. НБУ е първият български университет, който започва да обучава студенти по ПР в началото на 90-те години на ХХ век и поддържането и популяризирането на дейностите на департамента допринасят за разпознаваемостта на НБУ като лидер в образованието в професията и реализацията на студентите в практиката.

На ХІХ Лятна школа по ПР „Свободата на словото в дигиталната епоха“ ще вземат участие с доклади и научни съобщения преподаватели от Нов български университет, СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС и ВТУ, „Св. Св. Кирил и Методий“. Също така ще се включат представители на бизнеса, докторанти и студенти. За втора година Лятна школа по ПР ще има и секции на английски език, като този път те ще заемат целия втори ден на събитието. В тях ще вземат участие преподаватели от НБУ, както и студенти по Еразъм и студенти от бакалавърска програма „Political scince“ и магистърска програма „International business communications“ на НБУ - имаме участници от България, Белгия, Италия Франция, Ирак, САЩ, Нигерия и Турция.

Школата и тази година утвърждава интердисциплинарния си характер, като в нея ще вземат участие изследователи от направления обществени комуникации, политически науки, изкуствознание, икономика, изящни изкуства и др.

На откриването на школата ще бъде представен Годишник 2016 на департамент „Масови комуникации“.

В първия панел на Лятната школа ще бъде представен проектът Hack the Fake News - първото у нас практическо предизвикателство за борба с „фалшивите новини“, разработено от United Partners, една от водещите български агенции в сферата на маркетинговите, продуктови и корпоративни комуникации и Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА), със съдействието на студенти от програмите на департамент „Масови комуникации“ в НБУ под ръководството на гл. ас. д-р Евелина Христова.

Традиционно, доклади и предстовяния от Лятната школа по ПР ще бъдат събрани в електронен сборник. Сборници от предходни школи, както и Годишниците на департамента могат да бъдат разгледани на адрес www.ebox.nbu.bg

Програмата на Лятна школа по ПР можете да видите ТУК.

Прикачени файлове