Събития

aristotle1_678x410_crop_478b24840a
16.03.2016 18:00
Събития

За етиката, щастието и философията

Общоуниверситетски семинар „Аристотел: Никомахова етика“

Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“

Организатор:
департамент „Философия и социология“

Водещ:
проф. д-р Лидия Денкова

Участници:
проф. д-р Христо Тодоров, доц. д-р Димитър Вацов и гл. ас. д-р Христо Гьошев

Общоуниверситеският семинар „Аристотел: Никомахова етика“  се провежда през сряда вечер от 18:00 часа и представлява лекция по определена тема с обща дискусия.