facebook

Събития

esf_678x410_crop_478b24840a
29.09.2015 14:00
Събития

Заключителна конференция и заключително информационно събитие

Представяне на резултатите

Национален дворец на културата, зала 7

Организатори:
Нов български университет
Регионален исторически музей – гр. Русе

Заключителна конференция и заключително информационно събитие по проект №BG051PO001-3.3.06.-0060-C0001 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“, с подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС и Република България

Водещ:
гл. ас. д-р Стефания ТемелковаУчастници:
преподаватели от НБУ, представители на целевите групи докторанти и постдокторанти, специалисти и млади учени от РИМ гр. РусеПредставяне на резултатите от осъществяване на проекта – образователна програма и провеждане на обучение, мобилност на участниците в международни прояви, 2 тома публикувани изследвания с DVD, 2 образователни филма за проекта, представяне на оценка за изпълнение на проекта, както и оценка за образователната програма и нейното провеждане;

 

Връчване на сертификати на успешно завършилите обучението.