Събития

books1_678x410_crop_478b24840a
09.05.2018 11:30
Събития

Заключително научно жури за избор на доцент в направление 3.6 Право (гражданско и семейно)

Корпус 1, зала 407

Организатор:
департамент „Право“

Кандидат:
гл. ас. д-р Цветалина Петкова

Заглавие на хабилитационния труд:
Придобиване по давност на недвижими имоти
Издателството на НБУ. София, 2015.

Научно жури:
проф. Екатерина Илиева Матеева, д.н. – 3.6 Право, НБУ
проф. д-р Методи Марков Марков – 3.6 Право, НБУ
проф. д-р Марио Христов Бобатинов – 3.6 Право, НБУ
доц. д-р Ивайло Иванов Стайков – 3.6 Право, НБУ
проф. д-р Венцислав Петров Стоянов – 3.6. Право, ПУ „Паисий Хилендарски“
доц. д-р Александър Ангелов Иванов – 3.6 Право, ЮЗУ „Неофит Рилски“
доц. д-р Павел Атанасов Сарафов – 3.6 Право, СУ „Св. Климент Охридски“