Събития

books5_678x410_crop_478b24840a
16.01.2018 16:20
Събития

Заключително заседание на Научно жури по конкурс за професор в професионално направление 7.4. Обществено здраве

Корпус 2, 111 аудитория

Организатор:
департамент „Здравеопазване и социална работа“

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Орлин Тодоров

Научно жури в състав:
проф. д-р Виолета Боянова, НБУ - Председател
проф. Живка Винарова, д.м.н., НБУ
проф. д-р Христо Тодоров, НБУ
доц. д-р Маргарита Станкова, НБУ
проф. Ваня Матанова, д.н., СУ „Св. Климент Охридски“
проф. д-р Петко Салчев, Национален център за обществено здраве и анализи
проф. Владимир Градев, д.н., СУ „Св. Климент Охридски“