facebook

Събития

dsc-0451_678x410_crop_478b24840a
24.04.2024 15:30
Събития

Защита на докторска дисертация на Добромир Митков Динев на тема: „Холистичен подход за управление на качеството на софтуерното производство“

Корпус 1, зала 20


Организатор:
департамент „Информатика“


Водещи:
доц. д-р Росица Голева
доц. д-р Методи Трайков


Модератор:
доц. д-р Росица Голева


Научно жури, назначено със заповед на Ректора на НБУ З-РК-97/30.01.2024 г.

  1. Проф. д-р Евгения Ковачева
  2. Проф. д-р Радослав Йошинов
  3. Проф. д-р Мария Христова
  4. Доц. д-р Росица Голева
  5. Доц. д-р Методи Трайков

 

Защита на докторска дисертация на Добромир Митков Динев на тема: „Холистичен подход за управление на качеството на софтуерното производство“ на маг. Добромир Митков Динев, редовен докторант към департамент „Информатика“.