facebook

Новини

lqtna-678x410-crop-478b24840a_678x410_crop_478b24840a screenshot-2017-07-11-12-18-07_678x410_crop_478b24840a screenshot-2017-07-11-12-15-15_678x410_crop_478b24840a
20.07.2017 09:51
Новини

26 теми бяха обсъдени по време на Лятна школа по ПР

Темата на XIX издание бе „Свободата на словото в дигиталната епоха“

 

 

За деветнадесета поредна година Нов български университет организира Лятна школа по ПР. Превърналото се в традиционна проява събитие се проведе под надслов „Свободата на словото в дигиталната епоха“. Актуалността и значимостта на разглежданите теми бяха основните предпоставки за големия интерес, който се наблюдаваше и през трите дни от форума. Равносметката от провелите се осемнадесет издания на школата показва, че тя е една от най-значимите прояви в сферата на комуникациите, които НБУ като първия български университет, който обучава студенти по ПР в началото на 90-те години на ХХ век, организира.

 

Домакините от департамент „Масови комуникации“ бяха подготвили богата и разнообразна програма, в която с изказвания се включиха преподаватели от няколко университета - Нов български университет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, СУ “Св. Климент Охридски”, УНСС – както и студенти, докторанти и представители на бизнеса.

 

Гл. ас. д-р Евелина Христова, преподавател в департамент „Масови комуникации“, отговарящ за Връзки с обществеността на НБУ и научен ръководител на XIX Лятна школа по ПР, бе водещ и модератор на откриването. Тя не скри радостта си от утвърждаването на форума като традиционна инициатива, организирана от Нов български университет, чиято реализация води до видими резултати в сферата на обществените комуникации. Гл. ас. д-р Христова аргументира избора на тазгодишната тема „Свободата на словото в дигиталната епоха“ като изброи и анализира част от най-значимите актуални социални фактори, които са го породили.

 

 

Проф. д-р Михаил Мелтев, ръководител на департамент „Масови комуникации“, откри официално деветнадесетото издание на Лятна школа по ПР. Той приветства присъстващите и отправи благодарност към организаторите, някои от които са били част от екипите, включили се в организирането на първите провеждания. Проф. д-р Мелтев акцентира върху видимото развитие, което тя търпи през годините, и изрази гордостта си от факта, че за втори път се състои самостоятелна секция на английски език, която обхвана целия втори ден на школата. В нея взеха участие преподаватели и студенти от Нов български университет, участвали в програма Еразъм“ или обучаващи се в бакалавърска програма „Political scince“ и магистърска програма „International business communications“ от България, Белгия, Италия Франция, Ирак, САЩ, Нигерия и Турция. Той припомни, че до момента са подготвени четиринадесет сборника с доклади от проведените школи, към които гордо добави Годишника на департамент „Масови комуникации“ за 2016 г., който посвети на проф. Владимир Михайлов, д.н. Организаторите подариха по един екземпляр от електронното издание на всеки гост.

 

Гл. ас. д-р Евелина Христова поздрави колегите си от НБУ за усилията, насочени към организирането и провеждането на многобройни инициативи с интердисциплинарен характер, част от които е и Лятна школа по ПР. Той се проявява най-вече чрез участието на изследователи от различни направления като обществени комуникации, политически науки, изкуствознание, икономика, изящни изкуства и др. Гл. ас. д-р Христова не скри радостта си от факта, че студентите високо ценят възможността да се включват във форуми, на които присъстват експерти, представители на бизнеса и висшите училища. Ползите от такъв тип теоретични обсъждания на актуални социални теми в сферата на обществените комуникациите водят до придобиване на практически умения, които са значим фактор за бъдеща успешна професионална реализация.

 

В първия панел на Лятна школа по ПР бе представен и проектът „Hack the Fake News“. Първото в България практическо предизвикателство за борба с „фалшивите новини“ е съвместна инициатива между представители на бизнеса - United Partners, една от водещите български агенции в сферата на маркетинговите, продуктови и корпоративни комуникации, Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) и студенти от програмите на департамент „Масови комуникации“. Бъдещите ПР експерти, обучаващи се в Нов български университет, взеха активно участие в реално изследване под ръководството на гл. ас. д-р Евелина Христова. Те показаха завидни знания и умения, които приложиха на практика, за да създадат широкообхватен резултат с обществено значима стойност.

 

Двадесет и шест теми бяха разгледани по време на Лятна школа по ПР. В основата на всички представяния бе актуалният проблем за „Свободата на словото в дигиталната епоха“. Вижданията за него бяха пречупени през личната призма на лекторите – преподаватели, експерти от бизнес средите, докторанти и студенти – които подкрепиха тезите си с аргументи от личния си опит. Голяма част от тях акцентира върху разликата между понятията „свобода“ и „свободия“ в сферата на комуникациите, разминаванията между свободното изразяване и сигурността на информацията, разпространението и влиянието на фалшивите новини, възможностите и ограниченията, породени от дигиталната епоха. Темите предизвикаха динамични дискусии, в рамките на които се породиха значими изводи и заключения, които ще бъдат включени в следващия сборник с доклади от форума.

 

Сборници от предходни издания Лятна школа по ПР, както и Годишниците на департамент „Масови комуникации“ могат да бъдат разгледани на адрес www.ebox.nbu.bg.