facebook

Новини

sh1_678x410_crop_478b24840a sh2_678x410_crop_478b24840a sh3_678x410_crop_478b24840a
26.10.2015 11:31
Новини

„АНИМАЦИОННИЯТ СВЯТ НА ИВАН ВЕСЕЛИНОВ“

 

На 19 октомври в ресторант „Артес“ департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ представи най-новото си печатно издание – „Анимационният свят на Иван Веселинов“ (Издателство на НБУ). Книгата е посветена на големия български анимационен режисьор и почетен професор на НБУ – Иван Веселинов, и е отпечатана както на български, така и на английски език.

 

Доц. д-р Светла Христова, съставител и редактор на изданието, представи книгата:

 

„Известно е, че анимационното кино е най-престижно изявеният жанр в българското киноизкуство. Неговата световна популярност е повод да се заговори за българска анимационна школа.
Почетният професор на НБУ Иван Веселинов е един от създателите на феномена българска анимация, творчеството му е безспорен принос в естетическото развитие на рисувания и изрезковия филм. Неговите филми са не само новаторски, но и структурно-концептуални нишки в националната ни филмова култура, а и в изкуството изобщо. Поетиката на анимационните му филми внася неудобни за соцреализма тематични мотиви, а изявата му на художник в анимационното изкуство е на нивото на най-авангардните европейски търсения за визуалните образи и изразните им системи.


Филмите му се изучават в учебните програми на много европейски университети. Получили са редица международни награди на най-високи анимационни форуми – фестивали като Ню Йорк, Анеси, Оберхаузен, Лондон, Панама, Краков, Техеран. Копия от филми на проф. Веселинов се съхраняват в музеите на Анеси, Оберхаузен, Варшава и Лондон. Филмът му „Ръчичка-ръкавичка” е получил Първа награда от журито на фестивала в Ню Йорк под председателството на Ленард Бърнстейн и е собственост на Линкълн център и на музея за Модерно изкуство в Ню Йорк.


Подобно на традициите в западните университети, които се гордеят със световната известност на преподавателите си, книгата „Анимационният свят на Иван Веселинов“ има за цел да популяризира анимационното изкуство на един артист от световна величина, който преподава в Нов български университет. В този смисъл тя популяризира престижа на нашия университет и е реклама на неговия авторитет в областта на обучението по анимация.


Уникална в жанрово и полиграфическо отношение, „Анимационният свят на Иван Веселинов“ е демонстрация на възможността на Гутенберговата книга да комбинира визия и традиционен печат, да надгражда информационните си пластове с допълнена филмова реалност, да се самообогатява като медия носител и все пак да си остава книга. Тя дава на читателя повече, отколкото му е нужно от една книга, защото предоставя повече ракурси на достъп до информацията си и дава възможност за лично проверяване чрез гледане на филми от диска към книгата, така че да стане първоизточник на многократни справки и извори за нови аргументи, идеи и вдъхновение.


Книгата е филмографска монография. Замисълът й е комплексен – да представи аналитично-критични текстове (в главата „ЗА Иван Веселинов“), авторски текстове (в гл. „ОТ Иван Веселинов“), детайлна негова филмография (85 филма) и диск с 15 негови филма. В „ЗА Иван Веселинов“ хронологично (в рамките на 40 години) се проследяват отзиви и рецензии за неговото творчество от най-ярките български и чуждестранни специалисти в анимационното изкуство. Текстовете им се срещат и допълват взаимно, изграждайки богата и цялостна представа не само за творчеството на Иван Веселинов, но и за неговия контекст.
Текстът на неговия студент Владимир Владимиров–Владо в книгата дава представа за отношенията на професора със студентите. Професорът винаги има какво да им каже, но освен това има и търпението да го изрази с анимация, с рисунка. Той щедро споделя с тях не само творчески опит, знания, вкус, но и идеи и неговата всеотдайност и талант култивират поведение и качества полезни за живота и творчеството им. Във времето, когато интернет средата отглежда нови вкусове у публиката, връзката между него и студентите му е забележителна. Този факт е живото доказателство, че стратегическата фигура на Иван Веселинов в българската анимация не е само знак на някогашна духовност, а на творец, чието изкуство продължава да е актуално и вълнуващо.

 

В българското анимационно кино Иван Веселинов е единственият творец, който се изявява и като ерудиран критик и теоретик в специализирания печат. В главата „ОТ Иван Веселинов“ са публикувани (отново хронологично) всичките му текстове през годините.

Убедена съм, че в тази книга постижението на Гутенберговата епоха щастливо се съчетава с това на съвременните технологии и е в състояние да изпълва читателя/зрителя със задоволство ...

Така, надявам се, освен като документална илюстрация на лично творчество и цяла една епоха в българската анимация книгата да се приеме от читателя/зрителя като своеобразен учебник по анимация, който разкрива богатия анимационен свят на Иван Веселинов.“

 


Доц. д-р Светла Христова