facebook

Новини

dsc-0410_678x410_crop_478b24840a
05.12.2022 14:17
Новини

Дни на административното правосъдие

В периода 28 ноември - 1 декември, 2022 г., департамент „Право“ отбеляза  110 години от основаването на Върховния административен съд на Република България и 15 години от създаването на 28 административни съдилища с поредица от лекции и дискусии.

 

 

 

Инициативата „Дни на административното правосъдие в Нов български университет“ беше открита на 28 ноември 2022 г. от проф. д-р Веселин Вучков – ръководител на департамент „Право“ откри. Във встъпителните си думи той припомни основни моменти от историята на Върховния административен съд в България. Модераторът на събитието проф. Райна Николова, д. н., отбеляза необходимостта от обсъждане на възможността да се упражнява процесуалното право на защита на гражданите и да се прилага принципът на върховенство на правото, който е бил основният мотив за избор на тема на първата публична лекция: „Правото на достъп до административно правосъдие и българската конституционна практика“.

 

 

На откриването присъства и г-жа Соня Янкулова – съдия в Конституционния съд на Република България, която започна своето изложение с увереността, че бъдещите юристи искат да живеят в една истинска правова държава, в която установената чрез правото справедливост, е това, което принуждава всеки един да упражнява собствените си права до там, от където започват правата на другите. Но също така това основно положение гарантира, че всеки един държавен орган упражнява дадената му от суверена власт в съответствие с и в рамките на закона. По-нататък конституционният съдия се спря накратко на историята на административното правосъдие в България. Тя фокусира своето изложение върху неговото утвърждаване и посвети значителна част от изказването си на неговото развитие след 1991 г. и на реализирането на правото на гражданите на достъп до административно правосъдие в контекста на българската конституционна практика.

 

 

На публичната лекция присъстваха студенти от втори курс на магистърска програма „Право“ и преподавателите от департамент „Право“ на Нов български университет проф. д-р Веселина Манева, доц. д-р Гинка Симеонова, доц. д-р Деяна Марчева. 

 

 

 

 

В рамките на „Дни на административното правосъдие“ беше дискутирана темата за въвеждането на медиацията в административния съдебен процес. Проведоха се състезание по данъчно право и данъчен процес, симулативен административен процес, тренинг по административно правосъдие в областта на индустриалната собственост, студентска кръгла маса.

Поканата на Нов български университет да се включат в провеждането на инициативата уважиха изявени представители на съдийската практика и авторитети в областта на административното правосъдие. Проектът има образователен характер и е насочен към обучаващите се студенти, като цели да повиши интереса им към административното правосъдие и спазването на принципа на върховенство на правото.