facebook

Новини

find-1_678x410_crop_478b24840a finl-3_678x410_crop_478b24840a finland-1_678x410_crop_478b24840a find-2_678x410_crop_478b24840a ivan-boevski_678x410_crop_478b24840a
23.03.2016 13:16
Новини

Доц. д-р Иван Боевски избран за рецензент и опонент на докторски труд в Университета на Източна Финландия (“University of Eastern Finland”)

 

Доц. д-р Иван Боевски бе предложен и избран за рецензент на докторски труд на тема „Подпомагане на здравето на безработни самостоятелно отглеждащи децата си жени чрез инструментите на политиката за подобряване на пазара на труда“ („Gesundheitsförderung arbeitsloser allein erziehender Frauen durch Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik“) на докторант в рамките на германско-финландската докторантска школа Аня Цийше (Anja Ziesche) на заседание на „Факултет за социални науки и бизнес изследвания“ („Faculty of Social Sciences and Business Studies“) на Университета на Източна Финландия, Финландия (“University of Eastern Finland”). Рецензията на г-н Боевски беше оценена много високо и той беше предложен и избран на заседание на „Факултета за социални науки и бизнес изследвания“ и за опонент (Opponent) на публичната защита на горепосочената дисертация.

Университетът на Източна Финландия е на второ място в рейтинга на университетите във Финландия, а освен това е и с изявен световен имидж. Процедурата във връзка със защитите на докторски работи е в два фази. Първата фаза се състои в обсъждане на факултетен съвет на дисертацията на база рецензиите на двамата рецензенти и предлагане на един от тях за опонент. Втората фаза представлява публична защита. Темата, датата, мястото и кратко експозе на докторския труд бяха рекламирани широко във всички канали на социалните медии на двата коопериращи университета (Университета на Източна Финландия и Университет на Висмар, Германия). Освен това публичността бе допълнена от публикации в местните печатни медии на гр. Куопио, Финландия, където на 05.02.2016 г. се състоя публичната защита.

На нея присъстваха заинтересовани страни от Финландия, Германия и Китай. Публичната защита има седем отделни етапа. Всеки един от тях е много стриктно регламентиран и за неговото спазване следи водещия (Custos), който докладва за тяхното спазване на факултета с писмен доклад. По време на публичната защита основна и централна роля има опонентът. Той е академичният представител, който в рамките на четири часа задава въпроси на докторанта върху неговата разработка. Ако тези часове не са достатъчни, той може да поиска от водещия на публичната защита още един час продължение. На нейния финал опонентът обявява своето решение за присъждане/неприсъждане на докторската степен, без обаче да обявява оценка за това. Специфичното в този случай е, че дисертацията беше написана на немски език, а рецензията и докладът на опонента е необходимо да бъдат на английски език, докато самата публична защита според регламента на университета се извършва на езика на написването й, в случая на немски език.

В рамките на 2 седмици след края на публичната защита опонентът е задължен съгласно договора с Университета на Източна Финландия, да напише обстоен доклад за проведената публична защита, в който да се опишат дискутираните теми и се оцени представянето на кандидата по всяка една от тях и накрая да даде своята оценка, която да бъде присъдена за цялостната докторска работа.

На 21.03.2016 г. на Факултетен съвет бе обсъден, дебатиран и приет с пълно единодушие докладът на доц.
д-р Иван Боевски и на докторанта бе присъдена докторската титла с предложената от доц. д-р Иван Боевски оценка.