facebook

Новини

mi2_678x410_crop_478b24840a mi1_678x410_crop_478b24840a mi5_678x410_crop_478b24840a mi3_678x410_crop_478b24840a mi4_678x410_crop_478b24840a
09.10.2015 16:48
Новини

Две награди за студенти на НБУ на шестото издание на „Фестивал на съвременната керамика“ на Съюза на българските журналисти

03-16 септември 2015 г. – Галерия „Райко Алексиев“

     В периода 03-16 септември 2015 г. студенти, докторанти и преподаватели от департамент „Изящни изкуства“ на НБУ взеха участие в шестото издание на „Фестивал на съвременната керамика“, организирано от секция „Керамика“ към СБХ. Това събитие е форум – среща на художници от различни поколения, които създават своите творби от керамичен материал, използвайки различни технологии и похвати. Изложбата имаше за цел продължаване на художествената традиция, утвърждаване на приемствеността, демонстриране на нови естетически идеи и съзнателното търсене на философската изразност на пластиката и цвета, сътворени от керамичния материал.


     „Фестивал на съвременната керамика 2015“ е поредната форма за изява на творци от различни поколения на това толкова древно, трудно, истинско и съзидателно изкуство, носещо топлината и заряда на човешката ръка и дух и преминало през изпитанието на огъня.


    Голяма част от авторите от НБУ представиха мащабни керамични пластики, изработени по време на стажа им в гр. Червен бряг. Останалата част от студентите участваха с порцеланови пластики, като контрапункт на мащабните и груби структури от червена глина.    


    Михаела Кръстева-Сакаян, докторант в департамент „Изящни изкуства“ на НБУ взе втора награда на СБХ, секция „Керамика“, учредена от фирма „Керамит“. Цветомира Борисова, студент в БП „Пластични изкуства“, модул „Алтернативна керамика и стъкло“  получи поощрителна награда.