facebook

Новини

sab1_678x410_crop_478b24840a sab3_678x410_crop_478b24840a sab2_678x410_crop_478b24840a
20.05.2016 13:04
Новини

Изложба на дипломни проекти от Магистърска програма “Архитектура” на НБУ в Съюза на архитектите в България 

По случай 25 години Нов българкси университет

 

Изложбата бе организирана от директора на Програмния съвет проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров и екипа на съвета - проф. д-р арх. Константин Бояджиев, почетен професор на НБУ, доц. д-р арх. Георги Георгиев, ръководител на департамент „Архитектура“ с финансовата подкрепа на Студентски съвет към НБУ и е посветена на 25-та годишнина на Нов български университет. Представени са 37 проекта на дипломанти от МП “Архитектура” в сградата на Съюза на архитектите в България, на ул. “Кракра” 11 в периода 16-23 май 2016 г., 2-и етаж.

Куратор на изложбата е проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров.

Гости на откриването бяха Президентът на Нов български университет проф. Богдан Богданов, д.н., акад. арх. Георги Стоилов, основател и пръв председател на Съюза на архитектите в България, арх. Георги Бакалов, председател на Съюза на ахитектите в България, много преподаватели, настоящи студенти, дипломанти и вече завършили архитекти на Нов български университет.

Проф. Богдан Богданов пожела на студентите и дипломаните от МП “Архитектура” много успехи, като отличи средата на обучение, която в много голяма степен се доближава до тази, която той иска да постигне за всички студенти в Нов български университет и е в основата на модерното и качествено новото обучение, необходимо днес.

Провелата се дискусия по време на откриването на изложбата може да се обобщи като “Предимствата при обучението в МП “Архитектурта” на НБУ като хуманитарен университет”.

Архитект Георги Бакалов подчерта, че се вижда положителният резултат от организирания и проведен в НБУ майсторски клас на световно известния архитект проф. Даниел Либескинд, Доктор хонорис кауза на Нов български университет преди няколко години. Покани младите архитекти да се присъединят към Сдружението на младите архитекти в България и да считат сградата на Съюза на архитеките в България за свой дом, като изяви готовността си да подпомага всички техни инициаиви.

Проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров говори за това, че качествата за една добра архитектура са у самия студент и задачата на педагога е да намери именно тези заложби, които подлежат на развитие. Това е и едно от най-важните задължения на един архитект, обучаващ друг архитект. Архитектурата не е индивидуално занимание, тя е приемственост и работа в екип, а това е и основният критерий за подбора на архитектите педагози в НБУ. Преподавателите в НБУ обучават студентите да усещат духа на времето, да проектират сгради и пространства с тема, защото при липса на такава, архитектурата става тривиална. Тя може да изпълнява всички необходими функции и да отговаря на техническите изисквания, но ако не защитава идеи, тя се превръща в обикновена архитектурна баналност. Възможността реалността да бъде обхваната от въображението е същността на творческия процес при обучението на студентите в НБУ. Неповторимата основа за ясна, обективна и добра комуникация между студент и педагог, заложена от проф. Богдан Богданов при основането на Нов български университет, дава прекрасна платформа, която проф. д-р. арх. Константин Бояджиев адаптира за студентите на МП “Архитектура”, НБУ, създател на програмата заедно с директорите на програмата д-р арх. Миряна Йорданова-Петрова, д-р арх. Гергана Стефанова и целия екип от прекрасни преподаватели, посветени на мисията на университета, за да получават достъп до информация и образование, каквото няма да намери в друг университет в България. Дипломните проекти не целят класирането на най-добрия студент в края на сесията, по еднотипно задание за всички, а имат за задача да се даде възможност на всеки един студент в МП “Архитектура” на НБУ да избере свое задание и да защити успешно една своя теза и да се докаже като професионалист.

Проф. д-р. арх. Константин Бояджиев подчерта, че в НБУ преподавателите имат по-добра възможност да се грижат за студентите и да подпомагат тяхното развитие и това личи и от дипломните проекти. Получавайки повече внимание, студентите в НБУ израстват много повече и имат възможност да избират своите задания така, че проектите, които разработват да им бъдат интересни и да са емоционално свързани с тях. Именно затова има дипломни проекти из цяла България, в Македония, Гърция, Германия и това означава, че преподавателят не трябва да спира да се развива професионално и да има много висока култура и подготовка, за да бъде полезен на студента и дипломанта. Възможността, която университета дава, да бъдат записвани допълнително различни хуманитарни и технически дисциплини, курсове по изкуства повишава общата култура, която е важна и за архитектурната. Проф. Бояджиев насърчи настоящите студенти да се възползват от тази уникална възможност, предоставена от НБУ и пожела един ден, архитектите завършили НБУ да се разпознават по качествените проекти, каквито са показани на изложбата и продължават да печелят български и много международни конкурси.

Ръководителят на департамента доц. д-р. арх. Георги Георгиев пожела това събитие да стане ежегодно (след Втората годишна изложба на студентски проекти от Програма „Архитектура“ на НБУ – „Арх&УрБаН‘2010, която беше изложена в САБ с любезното съдействие на Съюза – 14-30 юли, 2010 г. има една дълга пауза) и приветства вече дипломираните архитекти от НБУ, че продължават да се интересуват от инициативите на магистърската програма и поддържат контакт със своите преподаватели и колеги. Отличи младите архитекти за тяхната добра професионална реализация в България и чужбина, като призова да продължат тези контакти в професионалната социална мрежа LinkedIn за бъдещи професионални връзки по различни проекти.