facebook

Новини

sastezanie-inf_678x410_crop_478b24840a
30.03.2016 16:56
Новини

Междууниверситетско състезание по програмиране

25 години НБУНа 26.03.2016 (събота) под патронажа на Ректора на НБУ, проф. д-р Пламен Бочков, се проведе междууниверситетско състезание по програмиране, посветено на 25 години НБУ. Състезанието се проведе в две форми – присъствена и дистанционна. Участваха общо 7 български университета с 14 отбора (по трима студенти) и 6 индивидуални участници.

В редовното състезание в НБУ участваха следните университети:

 • НБУ – с 3 отбора с ръководители проф. Красимир Манев, доц. Николай Киров и Велислав Николов (възпитаник на НБУ). 
 • СУ – с 3 отбора с ръководител Георги Георгиев. 
 • АУБГ – с 1 отбор с ръководител проф. Стоян Бонев

Дистанционно в състезанието участваха:

 • Великотърновски университет - с 1 отбор с ръководител доц. ВалентинБакоев.
 • Русенски университет – с 1 отбор с ръководител доц. Пламенка Христова.
 • Икономически университет Варна – с 2 отбора с ръководител ас. Бонимир Пенчев.
 • Бургаски свободен университет – с 3 отбора с ръководител гл.ас.д-р Димитър Минчев.

Състезанието се проведе по правилата на републиканските студентски олимпиади. В официалното класиране по университети участва най-добре представилият се отбор от съответния университет. Състезанието е с продължителност 5 часа, в рамките на които студентите решаваха 11 задачи.

Състезанието се проведе през системата hacherrank.com, която дава възможност за участие на всеки желаещ у нас и извън границите на страната. Затова имаше и индивидуални участници от цял свят.

В оспорваната 5-часова борба се оформи следното официално класиране по университети:

 • 1 място: с 10 решени задачи и време 1206 минути - отбор НБУ-1 в състав: Соня Милева - 3 курс „Мрежови технологии“, Валери Цолов - 3 курс „Мрежови технологии“, Станислав Иванов - 3 курс „Информатика“.
 • 2 място: с 10 решени задачи и време 1268 минути – отбор Jskhirtladze на Американския университет в Благоевград с участници: Джимшер Схиртладзе (Jimsher Skhirtladze), Торнике Гогниашвили (Tornike Gogniashvili), Стефан Иванов (Stefan Ivanov). 
 • 3 място: с 10 решени задачи и време 1895 минути - отбор Actio(n) на ФМИ на СУ с участници: Калоян Дърмонев, Кристиян Митов, Пламен Начев.
 • 4 място: Русенски университет 
 • 5 място: Бургаски свободен университет 
 • 6 място: Икономически университет Варна 
 • 7 място: Великотърновски университет 

Останалите два отбора на НБУ също се представиха много достойно в общото класиране.


Седем задачи реши отбор НБУ-2 в състав:
Здравко Донев, 2 курс „Мрежови технологии“
Владимир Петков, 2 курс „Мрежови технологии“
Марио Георгиев, 3 курс „Информационни технологии“

Шест верни задачи реши отбор НБУ-3 в състав:
Карина Караабова, 3 курс „Информатика“
Самир Мурадов, 3 курс „Информационни технологии“
Димитър Зоин, 1-2 курс „Информационни технологии“

И тези два отбора на НБУ попадаха в първата половина на общото отборно класиране. В департамент „Информатика“ на НБУ се отделя специално внимание на студентите с повишен интерес към програмирането. За тях функционира Школа по състезателно програмиране, чийто основател е доц. Николай Киров. Включването на проф. Манев е мощна подкрепа за подготовката на състезателите. За отличното представяне на отборите на НБУ голям принос има и нашият възпитаник Велислав Николов (бивш състезател), както и самите студенти от школата, които представят интересни задачи и по този начин се обучават взаимно. Може да се каже, че състезателят от първия отбор на НБУ Станислав Иванов е вече изграден преподавател.
Важно е да се отбележи, че в това състезание в конкурентните на НБУ отбори има състезатели с голям опит от международни олимпиади. Това прави резултатите на НБУ още по-ценни и значими.

Всички участници се бориха много упорито и постигнаха отлични резултати. На практика в състезанието се представиха най-силните отбори в страната. Да имаш смелостта да участваш в такова състезание само по себе си е резултат.

Проведеното състезание очертава сериозна битка в предстоящата 28-а студентска републиканска олимпиада по програмиране на 14 май, на която е домакин Варненският свободен университет.

По-подробна информация за проведеното състезание може да се намери на адрес: тук.
 
Поздравления за успехите на нашите борбени момичета и момчета, на техните треньори и на всички преподаватели, които в една или друга степен имат принос към този резултат!

Доц. д-р Петя Асенова, ръководител на департамент „Информатика“