facebook

Новини

new_678x410_crop_478b24840a
10.08.2015 10:15
Новини

НДК И НБУ ПОДПИСВАТ МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

Националният дворец на културата (НДК) и Нов български университет (НБУ) ще подпишат Меморандум за сътрудничество в областта на подготовката и реализацията на културни, научни и образователни инициативи, насочена към развитието на тези сфери в Република България. Събитието ще се състои на 11 август 2015 г. (вторник), от 11:00 ч. в ПРЕСКЛУБ-НДК.

В деня на подписването на меморандума ще бъде сключено и споразумение за провеждане на практики и стажове на студенти на НБУ в реална работна среда в рамките на дейността на НДК.

Лицата, които ще координират цялостната дейност по изпълнението на меморандума, ще са Снежана Йовева-Димитрова, Ръководител направление “Стратегическо развитие, външни комуникации и продуцентски център” в НДК; гл. ас. д-р Евелина Христова, Връзки с обществеността на НБУ и преподавател в департамент “Масови комуникации” и гл. ас. д-р Милена Караджова, преподавател в департамент “Публична администрация” на НБУ.

НДК и НБУ обединяват усилията си в стремеж да разпространяват идеи, инициативи и практики, оформящи националния дневен ред за развитие в съответствие с процеса на глобализация. Нов български университет полага дългогодишни усилия да развива преподаването, научноизследователската дейност и обучението, залагайки на индивидуалната активност, разнообразието от учебни форми и методи, както и на връзката между обучението и практиката.

Националният дворец на културата през годините утвърди имиджа си на събитиен център, изявявайки се като лидер в представянето на културни събития.

Партньорството между двете институции укрепва допълнително разбирането, практикуването и реализацията на идеята за развитие и стимулиране на културата и знанието, както и подкрепата на младите творци и изследователи.

Конкретните форми на сътрудничество ще намерят своето изражение в: организиране на дискусионни форуми, конференции и публични лекции; осъществяване на приложни, научно-изследователски и други проекти, семинари, работни срещи, открити дни, анализи и проучвания; представяне на изложби и спектакли, даващи възможност за изява на студенти от Нов български университет; провеждане на студентски практики (стажове) на студенти от бакалавърските и магистърските програми на НБУ; провеждането на майсторски класове. В тази линия се очаква със засилен интерес и първото изнесено независимо събитие TEDxNBU, което ще се проведе в НДК през месец март догодина.