Новини

the-team-04_678x410_crop_478b24840a the-team-01_678x410_crop_478b24840a the-team-04_678x410_crop_478b24840a the-team-02_678x410_crop_478b24840a the-team-05_678x410_crop_478b24840a ladie-s-team_678x410_crop_478b24840a stoyan_678x410_crop_478b24840a stefani_678x410_crop_478b24840a kristina_678x410_crop_478b24840a hristo_678x410_crop_478b24840a dimiter_678x410_crop_478b24840a desi_678x410_crop_478b24840a bobi-i-stoyan_678x410_crop_478b24840a
08.10.2018 13:02
Новини

Нов български университет – институция със социална и обществена отговорност


Уважаеми колеги,

Приемете искрените ми поздравления за чудесното представяне на отборите на Нов български университет в маратона Business Run. Това е най-голямото събитие в България, което гради екипност и същевременно има благородната функция да подкрепя благотворителни каузи. С вашето участие показахте какво означава да не се боим и от предизвикателствата.

Нов български университет винаги е държал на своята социална и обществена отговороност не само като място, където се формира интелектуалното бъдеще на България, но и като институция, в която се изграждат етичност и воля за отстояване на каузи. Със своето участие в благотворителната инициатива вие дадохте пример на студентите, преподавателите и административния екип на Университета, колко е важно да има отборен дух и желание за доказване.

Уважаеми Кристина Иванова, Десислава Бушева, Симона Петрова, Стефани Калдаръмова, Юлия Георгиева, гл.ас. д-р Димитър Трендафилов, д-р Христо Чукурлиев, гл.ас. д-р Стоян Боев, Борислав Георгиев и Салих Боровин – благодаря ви, че сте част от големия отбор на Нов български университет.

Д-р Георги Текев,
Изпълнителен директор на НБУ