Новини

photo_678x410_crop_478b24840a
25.10.2017 15:54
Новини

Нов български университет разполага с единствения по рода си в България 3D принтер

От месец май 2017 г. 3D принтер Delta WASP е поредната иновация в НБУ

3D принтер Delta WASP  е не само единственото по рода си нововъведение, което висше училище предоставя на студентите си, но и  е иновация, която няма аналог в България. Принтерът е определян като уникален, защото може да изработва предмети от керамика, глина, порцелан и други подобни материали. Съществено негово предимство е и отворената му система, която позволява ползването на полимери, като PLA, ABS, HIPS, TPU, Copolyester, Nylon, както и на материали със съдържание на дърво, бронз, мед (Woodfill, Brozefill, Coperfill) и др.

 

Според експерти в сферата Delta WASP е идеалният инструмент за всяка учебна или арт-дизайн лаборатория.

 

Принтерът е прецизен и надежден с всеки материал. Професионален и компактен, за създаване на предмети с височина до 40 см, със затворена работна камера и отопляема платформа. Системата подпомага контролираното свиване на материала и по-добри резултати при окончателния печат.

 

Керамичният принтер работи с: WIndows, Mac и Linux и няма специфични изисквания за хардуер.

 

Решението за закупуването на модерната апаратура е стремежът на Нов български университет да предостави на студентите си възможността да разкриват потенциала си в благоприятна среда, изпълнена с много удобства и предизвикателства. Принтерът ще се използва активно по време на учебния процес, аудиторни курсове. Той ще бъде в помощ на студентите от модул „Керамика и порцелан. Дигитални форми“ на бакалавърската програма „Пластични изкуства“, на майнър-програмата – втора специалност „Керамика, порцелан и 3D керамични форми“, както и на магистърската програма „Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми“ при изготвянето на дипломни и самостоятелни работи.