facebook

Новини

1f_678x410_crop_478b24840a
20.04.2023 10:49
Новини

Нов български университет участва в организирането и провеждането на международен ученически научен фестивал FISSION 2023

С подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ на 24 и 25 март в Американския колеж в София се проведе седмото поредно издание на международния ученически научен фестивал FISSION 2023 – състезание за ученици, които се интересуват от наука.

Тазгодишното издание на фестивала предостави възможност на ученици от различни възрасти, училища и държави да срещнат съмишленици и да обменят знания, опит и идеи в сферата на науката и научните постижения. Участваха общо 55 проекта на 104 ученици от 14 училища от България, Румъния, Сърбия, Северна Македония и Тайван, разделени в шест категории – физика и инженерни науки, математика, ИКТ, биология, биомедицина и химия, екология и науки за околната среда и наука за деца.

 

 

Участието на НБУ като основен партньор и единствено висше учебно заведение, подкрепящо събитието, създаде сред над 100 участници и над 120 посетители – български и международни ученици, родители и други заинтересовани представа за Университета като високо компетентна академична среда, стимулираща инициативата, иновациите и научното развитие.

Повече информация за самото събитие, програма, снимки и наградените проекти можете да видите тук: https://fission.acs.bg/.

Участието на НБУ като партньор в реализирането на международния ученически научен фестивал FISSION 2022 за поредна година с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие беше много успешно и от гледна точка на поддържането на дългосрочно стратегическо партньорство с Американския колеж в София.

 

 

 

Екипът, реализирал проекта от страна на Нов български университет, включваше преподаватели от Департамент „Икономика“ и служители от Отдел „Привличане и консултиране на кандидат-студенти“. Специално отделеното време за официално приветствие от страна на НБУ, организираният павилион на НБУ в рамките на цялото събитие и постоянното присъствие на екипа дадоха възможност за директна комуникация с ученици, родители и посетители от България и чужбина и запознаването им с възможностите и програмите на НБУ, като по този начин може да се повиши интереса към НБУ като цяло и се увеличи разпознаваемостта и привлекателността на програмите на НБУ в България и в чужбина.