facebook

Новини

photo-2023-02-25-17-11-17_678x410_crop_478b24840a
27.02.2023 17:40
Новини

Образователният проект „(Дез)информирани мнения“

 

На 24 и 25 февруари се осъществи образователният проект „(Дез)информирани мнения“ по съвместната инициатива на неправителствената организация Дигитална Национална Коалиция  и Нов български университет, реализиран с генералната подкрепа на НАТО. Проектът има целта млади студенти и професионалисти в сферите на журналистиката и ПР да бъдат ангажирани да подобрят техните умения по отношение на откриването, анализирането и изобличаването на дезинформация. Събитието бе разделено на две части – теоретична (24 февруари) и практическа (25 февруари).


В теоретичната част на „(Дез)информирани мнения“ участваха комуникационните експерти Мирослав Янев, Любомир Аламанов и Люба Ризова.


В рамките на няколко часа гост-лекторите разгледаха връзката между съвременната информационна среда и взаимодействието ѝ с журналистиката в епохата на интернет. Фокус на дискусиите между участниците беше разнообразният процес, при който традиционните медийни похвати биват изместени под натиска на аудиторията, която за добро или лошо, иска сама да бъде автор, редактор и разпространител на съдържание.

 

 

 

 

Обсъдена беше съществената разлика между обикновен потребител с достъп до интернет и професионалист, който умее да представя материала си стегнато и обективно и да се позовава на легитимни източници на информация при работата си със средствата за масова комуникация.

 

 

 

Очерта се пътят, по който разпространението на новини се измени през годините и това пренесе фалшивите новини в най-благоприятната за тях среда - социалните медии.

Практическият етап на проекта беше съсредоточен върху прилагането на придобитите знания в реална среда. Обучението се проведе в столичното студио „Alike” и започна с игра на думи, при която студентите усъвършенстваха своите умения при писането на новини и разобличаването на фалшива информация. Участниците бяха разделени на три отбора, които преминаха през всяка една от поставените роли – информатори, дезинформатори и потребители с цел разширяване на тяхната перспектива през призмата на няколко различни гледни точки.

 

 

Мирослав Янев и присъстващите студенти разгледаха множеството дезинформационни подходи при създаването на т. нар. миймове, целящи да повлияят върху мнението на потребителя по даден въпрос от обществено и световно значение.

 


Практическият панел завърши с няколко рунда на популярната психологическа игра „Мафия“, в която освен студентите, взеха участие лектори, гост-лектори и организатори на събитието. Основните правила на играта бяха познати, но за целите на  „(Дез)информирани мнения“ и неговия контекст, имената на ролите бяха променени. Мирният жител беше гражданин, шерифът беше преименуван на журналист, лекарят на платформа, а мафиотът съвсем очаквано на трол.

 

 

 

 

Основните организатори от „Дигитална национална коалиция“ споделиха, че подготвят уебсайт, където ще бъдат качени всички материали от двудневното обучение и ще бъде издаден наръчник, който да помага на всеки да се ориентира в света на фалшивите новини.

 

 

Автор: Иван Савчев (НБУ, БП "Журналистика" III курс)