facebook

Новини

schristova2_678x410_crop_478b24840a schristova1_678x410_crop_478b24840a
30.10.2015 12:48
Новини

Представяне на Годишник 2013-2014 г. на департамент "Кино, реклама и шоубизнес"


Излезе първият в историята на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ Годишник (2013-2014 г.). Мотив за неговото създаване е академичното разбиране, че научноизследователската работа се основава преди всичко на текстово споделяне на знания и зачитане на принципите за етичност, прозрачност, публичност, достъпност.


Липсата на достатъчно издания в областта на киноизкуството и кинознанието е друг сериозен мотив за създаването и издаването на Годишник на КРШ, в който многобройните студенти на департамента ще могат да четат полезни и интересни за програмата си текстове. Освен това се надяваме с течение на времето изданието да се превърне в своеобразен документ за академичния живот и развитие в департамента.


Годишникът е авторитетен научен форум с две основни цели:

  1. Да публикува текстове, които да изградят представа у читателя за проблеми и теми, които са значими през съответната академична година в научноизследователската работа на колегите, преподаващи в различни области на киноизкуството. 
  2. Да представя текстове на търсещи своето утвърждаване в научната си област докторанти в докторската програма „Кинознание, киноизкуство и телевизия“.

Поради фактът, че написването и защитата на докторат се наложи като задължително условие за упражняване на преподавателска дейност и в областта на киноизкуството, то наличието на подобно издание, където докторантите да публикуват част от докторските си тези, го прави адекватно и значимо, възможност за изява с публикация. Тук докторантите представят различни насоки в своите проучвания, систематизации и анализи, подкрепяни и напътствани от научните им ръководители. С публикуването на текстовете им в този сборника те стават достъпни за всички, които се интересуват от съответните проблеми, с възможност да бъдат дискутирани и обсъждани.


Първият годишник 2013-2014 г. на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ представя в няколко рубрики текстове, чиято цел е да информират читателя за проблеми и теми, върху които през академичната година работят колегите, преподаващи в различни програми, както и търсещите своето утвърждаване в научната си област докторанти в нашата докторска програма.


Рубриките „Съобщения“ и „Гледам с интерес“ информират за процеси и събития от нашия университетски живот, излагат мнения и повдигат актуални въпроси за киноизкуството.


Надяваме се оттук нататък съдържанието на всеки Годишник да запознава читателите с повече посоки и перспективи на мисленето, писането и творческото правене в НБУ.


Доц. д-р Светла Христова