facebook

Новини

p-bochkov2_678x410_crop_478b24840a p-bochkov1_678x410_crop_478b24840a
21.10.2015 11:48
Новини

Представяне на книгата „Веда Словена – 140 години по-късно”

На 19 октомври 2015 г. от 18 часа в зала 19 на ул. Московска 6А беше представена книгата на доц. д-р Пламен Бочков „Веда Словена – 140 години по-късно”. Представянето беше в рамките на семинар „Фолклорната словесност – традиции, състояние, тенденции”, организиран от секция „Антропология на словесните традиции” при ИЕФЕМ – БАН.

 

 

Събитието започна с експозе от автора на книгата, в което бяха засегнати основни аспекти на научните дебати около автентичността на „Веда словена” и бяха разкрити интересни моменти, свързани с подготовката на това ново изследване за сборника. Експозето представи някои от изказаните в книгата хипотези – за функционалното и смислово единство на двата тома на сборника, за смисъла на текстовете в него като разказващи фолклорната история на една локална общност, за ролята на Ст. Веркович и И. Гологанов в събирането, обработката и интерпретирането на тези текстове. Основен акцент беше аргументираната необходимост от анализи, които да отидат отвъд продължилите вече 140 години спорове и да разглеждат този сборник като феномен за своето време и с оглед на цялостния културен контекст, обграждащ неговата поява.

 

Последвалата дискусия с участието на изявени учени в полето на фолклористиката, славистиката и културната история (проф. Валерия Фол, проф. Албена Георгиева, проф. Анатол Анчев, доц. Владимир Пенчев, доц. Валентина Ганева-Райчева, Любен Ботушаров и др.) открои значимостта на поставените в книгата въпроси и хипотези, и препотвърди необходимостта от нови завръщания и съвременни прочити на такива знакови за българската културна история текстове като „Веда словена”.

 

Текст: доц. д-р Николай Вуков

Снимки: Борислав Тошев, БГНЕС