facebook

Новини

1-vodi_678x410_crop_478b24840a
23.03.2023 14:03
Новини

Преподаватели и студенти от програмите по екология на НБУ отбелязаха Световния ден на водата

Вече 30 години Световният ден на водата привлича вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването й чрез различни прояви в цял свят.

Преподаватели и студенти от департамент „Природни науки“ се включиха в конференция, организирана от Института за изследване на климата, атмосферата и водите (ИИКАВ) към БАН, Българска асоциация по водите и Министерство на регионалното развитие и благоустройството по покана на чл. кор. Екатерина Бъчварова, директор на ИИКАВ.


 

В рамките на събитието доц. Ралица Берберова изнесе презентация на тема „Eкологията в Нов български университет“, в която представи програмите по екология към департамент „Природни науки“, мястото на екологията в другите специалности в университета и акцентира на приноса на НБУ за устойчивото развитие с представянето на конкретни реализирани примери от университета в рамките на неговата стратегия за зелен университет.