Новини

2000358_678x410_crop_478b24840a
28.10.2020 17:04
Новини

Преустановяване на присъствения учебен процес в Нов български университет

Във връзка с преустановяването на присъствения учебен процес във висшите училища, решено със Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, представяме на Вашето внимание Заповед на Ректора на Нов български университет – проф. Пламен Дойнов, д.н. и писма до студентите и преподавателите от Заместник-ректора по учебната дейност на НБУ – гл. ас. д-р Владимир Димитров.

Заповед на Ректора на Нов български университет – проф. Пламен Дойнов

Писмо до студентите на НБУ 

Писмо до преподавателите на НБУ