facebook

Новини

untitled-1_678x410_crop_478b24840a
08.06.2021 10:07
Новини

Проф. д-р Веселин Методиев е новият Председател на Настоятелството на Нов български университет

На 66-ото редовно заседание на Настоятелството на НБУ, което се проведе на 07 юни 2021 г., и след два успешни мандата на професор Антони Славински, за Председател на Настоятелството беше избран проф. д-р Веселин Методиев.

Професор Методиев е член на Настоятелството на НБУ от 2000 г., член на Председателския съвет на Настоятелството на НБУ от 2011 г., а от есента на 2016 г. е и председател на Издателския съвет в НБУ.

На 18 декември 2019 г., на официална церемония в Аулата на НБУ, проф. д-р Веселин Методиев е удостоен със званието „Почетен професор на Нов български университет“.

Академичният съвет присъди почетната титла на проф. д-р Веселин Методиев за изключителния му принос в развитието на образователната, научната и изследователската дейност в НБУ, за цялостната му успешна и иновативна дейност за развитието на образованието в България, както и за неговия ангажимент да продължи да работи за каузата на университета.


През 1979 г. професор Методиев завършва висшето си образование по история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор на науките става през 1990 г.

Професионалната му кариера преминава през Нов български университет, Главно управление на архивите към Министерски съвет, 37-о и 38-о народно събрание. Народен представител е в 40-о народно събрание, където е зам.-председател на парламентарната група на „Демократи за силна България“. В периода 1997–1999 г. е вицепремиер и министър на образованието и науката. В тези години професор Методиев е подготвил редица законопроекти, в които е отстоявал правото на частна инициатива в образованието и конкретно в сферата на висшето образование. Негови са идеите, залегнали в промените в ЗВО през 1999 г., даващи възможности за развитие на частните университети – правата за собствена структура и начин на управление на частните университети и прекратяването на смесената система на платено образование и държавна поръчка в университетската мрежа.

Преподавател в НБУ е от януари 1992 г., а от март 1994 г. е назначен за зам.-ректор на НБУ по административните въпроси. През април същата година е и основател на департамент „История“, заедно с още колеги от БАН и СУ „Св. Климент Охридски“.

През 2013 г. проф. Методиев напуска политиката и е единствено преподавател и член на ръководството в НБУ. През тези години става инициатор за разработването на университетски речник с основните образователни понятия, използвани в нашите учебни програми. Участва активно в множество семинари, на част от които е и създател („Четем отново Вера Мутафчиева“, „Какво ми/ни се случи след 1989 г.“). Неговият стремеж е към интердисциплинарни решения на големите въпроси около състоянието на хуманитарните науки. Съвсем наскоро бе определен и за председател на Научния комитет в НБУ.

Основните му изследователски интереси са в областта на историята на държавните институции в България. Преподава философия на историята; извори за българската история; история на държавните институции в България; история на модерната българска държава; европейска история.

През 2019 г. проф. д-р Веселин Методиев е награден с Националната награда „Христо Г. Данов“ в категория „хуманитаристика“ за монографичния си труд „Един много добър човек: Константин Стоилов и политическата добродетел“, издание на НБУ.

Проф. д-р Методиев е автор на 4 самостоятелни монографии, множество статии и студии, съавтор е на енциклопедичен сборник и документален том с българските конституции и конституционни проекти, претърпял две издания.Монографии:

Министерският съвет в България. Началото 1879-1886 г., С., 1999.
120 години Министерски съвет в България, съавтор и съставител, С. 1999.
Конституционният дебат в българския парламент през ХІХ век, С., 2016, 150 с.
Един много добър човек: Константин Стоилов и политическата добродетел, Изд. НБУ, С., 2019 г.

Документални справочници:

Българските държавни институции 1879-1986 г., съавтор и съставител, С., 1987.
Българските конституции и конституционни проекти, съавтор и съставител, С. 1990. Учредителното събрание, извори и коментари, автор и съставител, С., 2004.

Студии и статии в научни издания:

Документалното наследство на видни български държавници за периода 1879-1944 върху страниците на „Известия на държавните архиви“, кн.50, 1985.

Изворите за историята на държавните институции, сб. Доклади, С., 1984.

Правилник за дейността на Министерския съвет от 1881 г., Известия на държавните архиви, кн. 47, 1984.

Създаване и начало на Министерството на външните работи, Архивен преглед, 1980.
Началната история на изпълнителната власт в България, сб., С. 1999.

Историческото време на Велчо Т. Велчев, във Велчо Т. Велчев, Из бурните времена на новата ни история, записки и спомени, Изд. Прозорец, С., 2014.

Парламентарният дебат в Първото обикновено народно събрание – есента на 1879 г., Годишник на департамент „История“, Т.5-6, Изд. НБУ, С., 2014.

История и структура на МВР, Риск Монитор, 2015, бр. 36.

Вотове на доверие и вотове на недоверие към българските правителства (1990-2014), в сб. 25 години промени.

Граници и периодизация на прехода, институции и качество а демокрацията в България, С., 2015.
Има ли България национална кауза днес? съавтор в: Conservative Quarterly С., 2015
Година 1, кн. 2.

Политическите предизвикателства пред обучението по история в средното училище в края на ХХ и началото на ХХI век, с. 164-173 в: Сборник от научна конференция „Образованието в социалистическа България – между традицията и комунистическата идеология“, 11.10.2013 г., ВТУ ( по Проект „Преживяно минало“), Т.1, Изд. Фабер В.Търново, 2015.

Представите за качествата на политическия човек в конституционните дебати през 19 в., В: Сборник „25 години департамент Право“, изд. НБУ, С., 2016 г.

Министър-председателският тип управление и служебното правителство – българският опит, В: Сборник „25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права, Изд. на НС, СУ „Св. Кл. Охридски“ и НБУ“, С., 2016 г.