facebook

Новини

razshiryavaneto-na-sveta_678x410_crop_478b24840a
19.11.2015 11:13
Новини

РАЗШИРЯВАНЕТО НА СВЕТА

 


Традицията на юбилейните сборници се обогати със значима книга - „Разширяването на света“, издадена в чест на професор Богдан Богданов, Президент на Нов български университет. В 600 страници сборникът включва текстовете на 45 автори от различни университети и изследователски институции. Текстовете са представени в три раздела „Говорене и живеене“, „Литература и история на културата“, „Университет и общество“. По-голямата част от текстовете са свързани с теорията на разбирането, която Богдан Богданов представя в своите книги, с неговите модели за интерпретация, с изследванията върху античната литература – които са знакови чрез книгите „От Омир до Еврипид“, „Омировият епос“, „Старогръцката литература“, „История на старогръцката култура“, „Разказ, време и реалност в старогръцката литература“. Третата част в сборника, посветена на университета, представя юбиляра и чрез неговата мениджърска дейност като основател и президент на Нов български университет. Съставители и автори на предговора на изданието са Веселина Василева и Георги Гочев, сред авторите в изданието са ректорът на Нов български университет доц. Пламен Бочков, ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков, писателите Георги Господинов и Яна Букова, изследователят на Платон от Барселонския университет проф. Грегорио Лури, проф. Жил Руе от Университета Версай, преводачът на Херодот проф. Петър Димитров, изследователят на Цветан Тодоров и професор по стара френска литература Стоян Атанасов, двама от българските министри на образованието – социологът проф. Георги Фотев и египтологът проф. Сергей Игнатов, интелектуалци и университетски преподаватели като Пепка Бояджиева, Филип Димитров, Евгений Дайнов, Николай Аретов, Марин Бодаков, Иван Маразов, Ивайло Знеполски, Георг Краев. Интерес в сборника представляват текстовете на пряко свързаните в своята работа ученици на проф. Богдан Богданов, които преподават в различни университети. Много от авторите в сборника са част и от създадения преди седем години форум на проф. Богданов във www.bogdanbogdanov.net, в който са публикувани 8096 коментара, интерпретации и тълкувания в областта на античната литература, литературната теория, обществото, политиката, университетската среда.

 

В сборника е публикувана пълна библиография на Богдан Богданов, която включва 326 заглавия. Пълното съдържание на сборника е:

 

Първа част
Говорене и живеене

 

Обществени герои, царе, победители и надсубекти. Веселина Василева
За езика на животните и хората: Аристотелови паралели. Владимир Маринов
Преоткритият език. Екзистенциалната езикова философия на Богдан Богданов. Георги Гочев
Диалогичният разум. Георги Фотев
Нещото в речта: обърнатият платонизъм. Димитър Вацов
Утопията като начално разбиране на нещата в света. Дмитрий Варзоновцев
Разказът в реда на всекидневния разговор. Кольо Коев
Индивидуалност, текст, общуване. За философията в уводите към големите философи. Лидия Денкова
Парадигмата – това съм аз! Мария Попова
Не-понятието „Свързване“. Морис Фадел
Прагматизъм: реалност и динамика. Рени Янкова
Истина и интерпретация: в търсене на по-доброто слово. Христо ГьошевВтора част
Литература и история на културата

 

Идеята за свързващата верига на общността и обществото в края на римската република и в ранния принципат. Анастас Герджиков
Когато историческите текстове са и литературни текстове. Анета де ла Мар
Изпитанията на (не)идентичността: романът кентавър Аз, Анна Комнина. Биляна Курташева
Граници и диалектика на устно и писмено в старогръцката култура и литература според изследванията на Богдан Богданов. Виолета Герджикова, Невена Панова
Лишаването от благо в атическата и в модерната трагедия. Филоктет от Софокъл и Филоктет от Хайнер Мюлер. Виолета Дечева
За, промените в живота, текста и ... иконографията. Владимир Димитров
За умението да четем фолклорното слово. Георг Краев
Разказване, съпротива, емпатия. Георги Господинов
„Върху раменете на гиганти“. Грегорио Лури
Може ли да прочетем книгата на миналото? Излизането от комунизма като херменевтичен проблем.
Ивайло Знеполски
Орфей в иконографията от Древна Тракия. Иван Маразов
Българският интелектуалец в светлината на критиката, изказана от един професор по класическата древност. Йордан Ефтимов
Иван Богданов и литературнокритическите идеали на „местния съдия” през 80-те години на ХХ век в България. Марин Бодаков
Още нещо за балканския човек. Елинската митология в българската предосвобожденска култура.
Николай Аретов
Нишки в разказите на Херодот: йонийска лингвистика и философия (образованост). Или разказите на Херодот, които изглеждат като нишки. Петър Димитров
Ритуална употреба на психоактивни субстанции в Древна Тракия. Росица Гичева
Алтернативни пространства (отвъдното, Другият свят, ранните утопии) и техните граници. Стоян Атанасов
Антична и литература: взаимност, огледалност, диалог. Яна БуковаТрета част
Университет и общество

 

Европейски диалози. Анна Кръстева
Професор Богдан Богданов и обучението по български език в Нов български университет. Борислав Георгиев
Университетът-проект на Богдан Богданов. Превръщането на идеите в работещи проекти. Георги Текев
Отделно и заедно, или приключенията на идентичността. Евгений Дайнов
Европа на европейците: идентичност и многообразия. Жил Руе
За благополучието, идентичността и университета. Кристиан Банков
Да отстоиш мечтата си. Людмил Георгиев
Идеите за общности, визии и проекти за светове. Михаил Неделчев
Разказ от архива. Надежда Александрова
Преди да полети в небето, птицата се учи да върви по земята, или как е възможен животът в и чрез свобода? Пепка Бояджиева
Университетът в огледалото на обществото. Пламен Бочков
Картини от едно представление. Сергей Игнатов
Почувствах се горд като българин. Филип Димитров
Разбирането като образователна цел. Христо Тодоров
Либерално образование и консумативна култура. Цвете Лазова