facebook

Новини

arh_678x410_crop_478b24840a
30.07.2021 14:41
Новини

Съвместни археологически изследвания на немски университет, НБУ и РИМ-Сливен

Доц. д-р Щефан Драйброт от университета в Киил, Германия, заедно с Богдан Атанасов, преподавател в департамент „Археология“ на НБУ и директор на Лаборатория по археометрия и експериментална археология в НБУ, и Регионален исторически музей Сливен, д-р Веселин Игнатов, Теодора Недялкова, д-р Николай Сираков започват поредица от изследвания на палеосредата на територията на област Сливен.

Проучванията са интердисциплинарни и имат за цел да установят при какви природни условия са живели хората през праисторията, античността и средновековието. За тази цел екип от геоморфолози, археоботаници и археолози издирват палеоезера, в които се надяват да открият достатъчно информативни поленови останки. Поленовият анализ е основен метод за определяне на вида и интензивността на растителността, както и на климата и други елементи на околната среда.

Доц. Щефан Драйброт от университета в Килл е един от водещите палеоеколози в света с богат опит от различни археологически проекти в Германия, Испания, Франция, Словакия, Босна и Херцеговина, Сърбия, България, Румъния, Украйна и Турция. Той ще осигури датирането на пробите и ще извърши геоморфологичен анализ на древните седименти. Целта е да се добие повече информация за периоди на интензивно земеделие, природни катастрофи и други процеси.

На територията на област Сливен е регистрирана една от най-гъстите мрежи от  праисторически селищни могили в Европа. Все още учените не са установили какво позволява съжителството на толкова много хора в района през неолита, халколита и бронзовата епоха.

Изключително богатите гробове в могили от елинистическата и римската епохи също показват, че на територията на сливенска област са съществували успешни икономически модели, координирани от представители на елита с надрегионални контакти.

Резултатите от проучванията представляват интерес и за представителите на лозарската индустрия в област Сливен. Лозаро-винарските традиции в областта са много стари и по-точна научна информация за древните почви могат да хвърлят интересна светлина върху магията на сливенските вина.