facebook

Новини

klimentovi-3_678x410_crop_478b24840a
11.11.2022 09:42
Новини

Участие на Alumni по природни науки в Научна конференция “Kliment's Days 2022“

Аlumni от департамент „Природни науки“ на Нов български университет представи научни резултати в традиционната конференция “Kliment's Days 2022“ (KD 2022), секция „Ecology and Sustainable Development (E & SD)“, организирана от Биологическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.
Аделина Стоянова е Alumni на департамент „Природни науки” в Нов български университет към бакалавърска програма „Биология – обща и приложна” с майнър програма втора специалност „Екология и опазване на околната среда” и магистърска програма „Екологични експертизи и контрол”. В момента тя е докторант по туризъм към департамент „Администрация и управление”.Аделина Стоянова в съавторство с доц. д-р Ралица Берберова участваха с постер на тема „Development of ornithological tourism in the Kresna Gorge - opportunity for conservation of the Griffon Vulture (Gyps fulvus)”.