facebook

Новини

erua-summit3-event_678x410_crop_478b24840a
20.04.2023 15:51
Новини

Why Universities? Reimagining Higher Education and Research

Why Universities? (Защо университетите?) е темата на следващата годишна среща на върха на членовете на ERUA. Домакин на най-голямото събитие, в рамките на алианса, е университетът Роскилде в Дания. Между 11 и 12 октомври членовете на общността на ERUA ще обсъждат нови идеи за преосмисляне на висшето образование и научните изследвания.

ERUA (The European Reform University Alliance) е основан върху споделената визия за университетите като пространства за творчество и експерименти, чиято критично важна роля е да оформят по-справедливи, отворени и приобщаващи общества. Целта на конференцията е да изследва ролята на алтернативните и експериментални форми на висше образование и научни изследвания във време на предизвикателства като увеличен брой студенти, технологичен пробив, появата на глобален пазар на висше образование и растеж на социалното неравенство и антинаучните настроения.

 

Въпросите, които ще засегнем :

∙             Какво правим и какво трябва да направим, за да променим ролята на университета в съвременния свят?

∙             Защо се нуждаем от университетите днес?

 

Основните теми във фокуса на събитието:

∙             Интернационализиране на университетите? Световни и местни ефекти върху научните изследвания и преподаването;

∙             Предизвикателства пред преподаването във висшето образование;

∙             Отговорните проучвания и трудните страни на сътрудничеството за обществена ангажираност

 

Каним всички, които имат готови резюмета и презентации, свързани с основните теми или новаторските примери в преподаването и научните практики. 
Организационният комитет на Университетът Роскилде очаква Вашите заявки в разнообразни формати в отделните дисциплини и идеи за ангажиране на участниците по време на представянето. Поканата е към изследователи, преподаватели, студенти и практици. За повече информация: https://events.ruc.dk/abstractserua2023/conference

 

 

НБУ ще подкрепи с мобилности до 3-ма представители на университета за присъствие на събитието.