facebook

Новини

2588933_678x410_crop_478b24840a
29.09.2022 15:43
Новини

За осемнадесета поредна година Конкурс по Теория на музикалните елементи в НБУ

Един конкурс, превърнал се в многогодишна традиция имаше своето издание и през 2022. Конкурсът по Теория на музикалните елементи, създаден в Департамент „Музика“ и организиран и провеждан от д-р Павлина Величкова за пореден път през юни 2022 реализира състезание между студенти, изучаващи дисциплината в Нов български университет, алумни и студенти от други учебни заведения.

 

Много преди пандемията, преди осем години за първи път бе създадена паралелна, онлайн версия на конкурса, която в последните години остана като единствен удобен вариант за провеждането му. Версията е създадена в електронната платформа Мудъл като специализирано виртуално пространство Music Theory Quiz и дава възможност за виртуално участие в конкурса, независимо от физическата локация, в две възможни дати на провеждане с оглед съобразяване с учебна и работна програма на участниците. Виртуалното пространство създава условия за индивидуална работа, прослушване и анализиране на музикални примери, работа с нотен материал.

 

Включените въпроси и задачи в Конкурса изискват не само добро владеене на материала по Теория а музикалните елементи, изучаван четири семестъра в НБУ, но и аналитичност, логическо мислене, асоциативност, бързи реакции.

 

Във времето тази виртуална форма не само се утвърди като предпочитана, лесно-достъпна, но тя развива умения за работа на студентите в електронната платформа Мудъл, както и запознава външните участници с прилагането на иновативни начини на работа в НБУ.

 

Представяне на възможностите за използване на системата за виртуални музикално-теоретични конкурси бяха споделени като презентация с преподаватели от водещи университети в Сърбия по партньорски проект DEMUSIS, като тази презентация, поради големия интерес по-късно бе мултиплицирана в лекция пред студенти в университета в Белград и Крагуевац. 

 

През 2022 най-добри резултати показаха студентите:

 

Първо място

Мария Желязкова, f 101107, 82 точки,

с преподавател д-р Павлина Величкова

 

Второ място

Марина Иванова, f 99849, 77 точки,

с преподавател доц. д-р Росица Бечева

 

Трето място 

Петя Георгиева, f 100734, 69 точки

с преподавател д-р Павлина Величкова

 

д-р Павлина Величкова