Новини

tourism01_678x410_crop_478b24840a
23.01.2020 11:54
Новини

Заместник-министърът на културата Любен Кънчев изнесе публична лекция пред студентите по туризъм в НБУ

С нестандартна творческа среща завършиха последните лекции от зимния семестър за студентите по туризъм в НБУ, където при изключителен интерес на 20 януари публична лекция изнесе заместник-министърът на туризма Любен Кънчев. Много различни гледни точки обогатиха темата на лекцията му „Как се постига успех на европейския туристически пазар – с диплома или с практика?“ с въпроси за проблемите и тенденциите в развитието на европейския и българския туризъм. Студентите от курсовете Бизнес комуникации в туризма, Хотелиерство и ресторатньорство и Сомелиерство и бариста с преподавател доц. д-р Соня Алексиева, представиха НБУ и департамент „Администрация и управление“, както и темите, които анализират в рамките на академичното обучение и практиките по туризъм.

Заместник-министър Любен Кънчев представи пред студентите темите за ефективните комуникации в туризма, промените в туристическата индустрия след фалита на компанията Томас Кук, очакванията на туристическия бизнес за предстоящия летен сезон и др. Л. Кънчев коментира позиционирането на България на европейската туристическа карта и данни за посещенията на туристите у нас по страни от Балканите и Европа. На лекцията бяха дискутирани актуалните въпроси за необходимостта от обединяване на академичното образование по туризъм с практиката по туризъм в реална среда, ползата от продължаващото обучение по туризъм през целия живот в контекста на глобалните проблеми в развитието на световната туристическа индустрия.


Сред най-интересните подтеми на лекцията на Л. Кънчев беше атрактивната му ретроспекция за историята на българския туризъм преди и след ноември 1989 г., за промените и тенденциите, свързани с българския туристически продукт, за качеството на обслужване в туризма, за квалификацията на кадрите и др. Заместник-министърът не скри своята изненада от интересната среща със студентите и техните въпроси и лично ги покани за по-активно сътрудничество и нови инициативи съвместно с Министерство на туризма.