Събития

books6_678x410_crop_478b24840a
19.10.2017 18:00
Събития

Департаментен семинар „Здраве за пример от Израел“

Военномедицинска Академия, Зала №9

Организатор:
департамент „Здравеопазване и социална работа“

Лектори:
Давид Леви, учредител и председател на УС към сдружение „Кадима“
Силвия Стаменова, член на УС към сдружение „Кадима“, директор на „Израелски център за наука и култура в България“, (ALUMNI на Департамента)

Модератор:
гл. ас. д-р Полина Михова

Участници:
студенти, преподаватели

„Израелски център за наука и култура в България“ към сдружение „Кадима“ си поставя за цел с този семинар да въведе публиката в организирането на здравеопазването, здравната политика, ведно с технологичните иновации, които качват медицината в Израел на ниво 22 век.

Всички знаем, че са многобройни пациентите, които ориентират лечението си към Израел, време е да разберем защо, какво и как точно се случва отвътре.

Защото пътят към добрите здравни практики и успеха минава през информацията и се крие в знанието!