Събития

tritomnika_678x410_crop_478b24840a
14.11.2019 16:30
Събития

Дискусия за том първи от тритомника „Как работи литературната история?“ на проф. Михаил Неделчев

Корпус 1, Център за книгата, книжарница

Организатори:
Литературноисторическа школа „Д-р Кръстьо Кръстев“
Център за книгата

Проф. Михаил Неделчев ще представи свои нови тезиси върху литературната история

Водещ:
доц. Пламен Дойнов

Участници:
Членове на Школата


Издадената от НБУ книга на проф. Михаил Неделчев предлага множество поводи за провеждането на една плодотворна дискусия.

Членове на школата „Д-р Кръстьо Кръстев“ са водещи български и чуждестранни литературни историци от департамент Нова българистика на НБУ и от други академични общности.