Събития

facebook-events-3_678x410_crop_478b24840a
03.12.2019 11:00
Събития

Информационен кът „DOBROFEST“

Корпус 1, Централно фоайе

Организатори:
Център за кариерно развитие и обучителни ресурси и Си Ви Ес - България

Водещи и модератори:
Доброволци на Си Ви Ес – България по програма Еразъм+, като част от проект „Доброволчески кръгове“. Доброволците са от Испания, Русия и Португалия.

Участници:
студенти на Нов български университет


Очакваме преминаващите студенти да се спират при интерес за събитието ДОБРОФЕСТ, което ще се проведе на 11 декември между 16 и 22ч. в зала за събития „В парка“ в малкото НДК.

 

Информационният кът ще даде информация на студенти и служители за „ДоброФест“ – фестивал, който ще свърже организации, работещи с доброволци и хора, които желаят да намерят своята доброволческа кауза. Ето нашите 9 причини, защо това събитие ще е полезно за вашите студенти и служители:

Ще разберат къде и кога могат да:

   - се срещнат с поне 20 организации, които ряботят с доброволци
   - се срещнат с доброволци и ще научат за техните изживявания
   - споделят за проект, в който самите те са участвали като доброволец
   - намерят вдъхновение в нови каузи или проекти
   - се включат в различни образователни дискусии и работилници за доброволчеството – предизвикателства, добри практики, успешни инициативи
   - обновят указателя си с нови контакти
   - участват в игри с награди
   - намерят всичко от гореизброените без заплащане на входна такса
   - научат повече за една от най-големите международни мрежи за обмен на доброволци в света и как могат да се включат в краткосрочно или дългосрочно доброволчество в България и чужбина.

    Нашите доброволци са в България от повече от два месеца и ряботят усилено по различни инициативи – „Месец на Бежанеца“, „Проект Бежанци“, CVS-UNI, организационни и логистични дейности, помощ в координиране на обучения и др. Те ще могат да споделят практични съвети от първо лице, както по време на информационният кът, така и по време на Доброфест през декември.