Събития

768x_678x410_crop_478b24840a
26.11.2019 21:00
Събития

„Интерактивни диалози“ със Симо Лазаров част от XVIII Международен форум-фестивал Вселената на компютърната музика 2019

Internacional Forum-Festival COMPUTER MUSIC SPACE Sofia 2019

Пространстранство „Музейко“
ул. „прoф. Боян Каменов“, 1756 Студентски Комплекс, София

Организатори:

Нов български университет
Учебно-практически и изследователски център за компютърно музициране и саунд дизайн „Станислав Станчев-Стенли“ към БФ

Водещ:
Проф. д-р Симо Лазаров

Участници:
проф. д-р Симо Лазаров, гл. ас. д-р Росица Бечева и студенти от курсовете по „Електронна и икомпютърна музика“ и майнър програма „Музикален Ди Джей (DJ) и Видео Джей-инг (VJ)“: Теодор Попов, Васил Джиджев.

Презентация на електронна музика с участието на: проф. д-р Симо Лазаров (Теремин), гл. ас. д-р Росица Бечева (TC Helicon Voicelive 3), Теодор Попов (Denon DJ MC 4000).

„Интерактивни диалози“ със Симо Лазаров са една възможност за докосване до света на електронната и компютърната музика, иновативните възможности на компютърните технологи – за широката публика.

Изображение: Личен архив