Събития

1799730-copy_678x410_crop_478b24840a
10.10.2020 10:00
Събития

IV Научен форум за изкуства

10-11 октомври 2020 г.

Онлайн

XV Млад научен форум за музика и танц

IV Млад научен форум за театър, кино, сцена и визуални изкуства

Организатор:
департамент „Музика“


Официални езици – български и английски.

Краен срок за регистриране на участниците чрез изпращане на готов доклад – 30.09.2020

по e mail: artsforum@nbu.bg

 

Предложенията за участие трябва да включват следната информация:

  • Име на автора (на български и на английски език), е mail, телефон.
  • За докторантите – форма на докторантурата, институция, научен ръководител.
  • За постдокторантите и преподавателите – месторабота, степени и звания / научна степен и академична длъжност
  • Заглавие (тема на доклада) и резюме до 10 реда (до 300 думи) на български и на английски език, кратка библиография, и до 5 ключови думи.
  • Насоки за изпращане на докладите на

https://music.nbu.bg/bg/periodichen-sbornik-mlad-nauchen-forum-za-muzika-i-tanc

 

Заявките се изпращат на електронен адрес:

За модул: Музика и танц – mshushulova@gmail.com

За модул: Театър, кино, сцена и визуални изкуства –vdetcheva@nbu.bg

 

Такса за участие за докторанти, постдокторанти и преподаватели – 30 лв.

Може да бъде заплатена по банков път или в касата на НБУ:

Клон Света София № 7А ОББ IBAN BG44UBBS78271010551907; BIC UBBSBGSF

 

 

Изисквания за оформяне на докладите за печат:

  • до 10 стандартни страници, включително приложения и снимки..

 

Материалите от конференцията се издават в специализиран сборник „Млад научен форум изкуства“ след селекция от редакторската колегия на сборника.