Събития

spas-ivanov-4_678x410_crop_478b24840a spas-ivanov-1_678x410_crop_478b24840a spas-ivanov-2_678x410_crop_478b24840a spas-ivanov-3_678x410_crop_478b24840a
30.11.2020 10:54
Събития

Изложба, керамични пластики „Обиталище“

Корпус 1, Фоайе пред Център за книгата


Организатори:
департамент „Изящни изкуства“
доц. д-р Моника Попова, 
ас. д-р Виолета Заранков,
хон. преп. Алина Папазова, специалност „Керамика и порцелан“

Ръководител:
доц. д-р Моника Попова

Участник:
Спас Иванов, бакалавър в специалност „Визуални изкуства“, модул „Керамика и порцелан. Дигитални форми.“

Спас Иванов е четвъртокурсник в програма „Визуални изкуства“ с модул „Керамика и порцелан“. Спас обича да работи изцяло емоционално и с въображение – рядко образите му идват от видян обект. Авторът се фокусира върху бариерата между фикция и реалност, създавайки роботизирани образи, които са скривалища за малки човеци, символизиращи неговата собствена потребност от подобно убежище. Паралелно, обаче, развива и портретни персонажи, които са изведени от реални образи, явяващи се контрапункт на въображаемите. Двете течения в изкуството му заедно създават усещане за запазено детско светоусещане и магия.

Спас участва активно във всички изложби и събития на „Керамика НБУ“ през последните 2 години.