Събития

izlojba-foaje-plamen-doinov_678x410_crop_478b24840a
08.05.2019 16:30
Събития

Изложба „Underground Европа − дисидентски културни движения в Източния блок (1945–1989)“

Корпус 1, Фоайето пред Аула

Организатори:
Департамент „Нова българистика“
Институт за изследване на близкото минало


Водещ:
доц. Пламен Дойнов, д.н.


Участници:
Преподаватели и студенти от НБУ, Институт за изследване на близкото минало и граждани

Изложбата има за цел да представи алтернативната културна история на комунистическите режими в страни от Централна и Източна Европа − България, Унгария, Чехия, Полша, Албания и Румъния. Акцентът е поставен върху случаи на специфична културна съпротива, на цензура и преодоляване на цензурата над произведения на изкуството. В изложбата на български език са включени по три случая от шест страни.

Български съорганизатори на изложбата са Институтът за изследване на близкото минало, с ръководител проф. Ивайло Знеполски, и департамент „Нова българистика“ на НБУ. Водеща по проекта е унгарската организация Латерна Магика. Други партньори са Службата към Комитета по национални възпоменания (Унгария), Академията за социални науки (Лодз, Полша), Университета на Букурещ (Румъния) и неправителствените организации Art Kontakt (Тирана, Албания) и Educentrum ZU (Чешката република).