Събития

chitatelski-klub-1_678x410_crop_478b24840a chitatelski-klub-2_678x410_crop_478b24840a
18.11.2020 16:30
Събития

Клуб по творческо писане на тема: Устойчиви форми в поезията. Записване на нови членове

Център за книгата, книжарница корпус 1


Организатори:
департамент „Нова българистика“

Модератори:
проф. Пламен Дойнов, д.н.,
доц. д-р Йордан Ефтимов,
доц. д-р Емилия Дворянова

Първата сбирка на Клуба за академичната 2020/2021 ще бъде посветена на онези устойчиви форми в поезията, които и днес се ползват с доверие и популярност: сонет, хайку, алба, газела, рубаи, епитафия, лимерик, частушка. Защо Оскар Уайлд е избрал сонетната форма за стихотворението си „Сонет за избиването на християните в България”? Защо Джордж Бърнард Шоу е автор на лимерици? Какво е направил с албата Езра Паунд? Кои са майсторите на частушката? В епоха, когато и българската поезия познава тези жанрове, какво още можем да направим с тях?


Събитието ще се проведе при мерките, посочени в Заповед №РД-01-626/27.10.2020 г. параграф I, т.5 на Министъра на здравеопазването.