Събития

riskmonitor_678x410_crop_478b24840a
27.03.2019 09:30
Събития

Конференция „Европа пред избори за парламент: перспективи, рискове, руска пропаганда“ 

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев и проф. Вера Мутафчиева“

Организатори:
РИСКМОНИТОР
Нов български университет

Лектори:
проф. д-р Христо Тодоров, НБУ,
проф. д-р Димитър Вацов, НБУ,
д-р Стефан Попов, РискМонитор,
Геновева Петрова, Алфа Рисърч,
Юлиян Попов,

Модератори:
доц. д-р Васил Гарнизов, НБУ,
доц. д-р Антоний Гълъбов, НБУ

Участници:
академични лица от НБУ и други ВУЗ, представители на международни организации, представители на чужди мисии в България, студенти на НБУ

 

Евроскептицизмът, демократичният дефицит и ниската избирателна активност засягат всички страни от ЕС. В целия Европейски съюз станахме свидетели на широки протести или форми на активно гражданство, като се започне от протестите за върховенство на закона в Румъния и България, скорошния анти-популизъм и про-ЕС в Германия или движенията срещу режима на ограничения в Гърция. В този смисъл, как бихме могли да използваме повечето от тези граждански прояви, за да обсъдим бъдещето на ЕС? Целта на конференцията е да представи как посланията от улицата могат да се свържат с обществените политики на ЕС, като се насърчи подходът „отдолу-нагоре“", по-близо до гражданите на ЕС. Неотложна е необходимостта от повишаване на осведомеността и знанията сред младежите относно важността на европейските изборите през 2019 г. и снабдяването им с необходимите средства за набиране на сила и влияние върху посоката на ЕС.

Прикачени файлове