Събития

dsc-0018_678x410_crop_478b24840a
10.04.2019 09:40
Събития

Конференция по проект „Еvidence Based Trauma Stabilization (EBTS). Two training programs for stabilization of traumatized children among refugee, asylum seeking and immigrant families, финансиран от Erasmus+“ 

Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“

Организатори: 
НБУ съвместно
Държавната агенция за бежанците към Министерски съвет

Лектори:
доц. д-р Никола Атанасов
доц. д-р Камелия Ханчева
доц. д-р Милена Мутафчиева, НБУ
Stefan Flegelskamp, Германия
Reijo Kauppila, Финландия
гл. ас. д-р Иво Попиванов, НБУ

Модератор:
доц. д-р Милена Мутафчиева

Участници:
преподаватели и студенти от НБУ
психолози от неправителствени организации

Събитието е организирано по проект, в който НБУ е партньор. То ще представи резултатите от проекта, по който е създадена иновативна програма за работа с майки и деца от бежански семейства в три държави – България, Германия и Финладния. 

Ключовите лектори са психолози, водещи изследователи на травмата. Доц. д-р Милена Мутфчиева е част от създателите на проекта EBTS, заедно със Stefan Flegeskamp и Reijo Kauppila