facebook

Събития

1933751_678x410_crop_478b24840a
23.03.2024 09:40
Събития

Конкурс по приложна лингвистика (английски и френски език)

Корпус 2, зала 303


Организатор:
Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика


Водещ:
гл. ас. д-р Емануела Чичова


Модератор:
гл. ас. д-р Милка Хаджикотева

Участници:
Кандидатстуденти, студенти и преподаватели от Изследователския център за компютърна и приложна лингвистика

Учениците са приканени да покажат езиковите си знания и умения и най-вече способностите си за творчество и адекватна реакция в ситуации, симулиращи работна среда с двата чужди езика, както и превод.

 

1 задача: превод на рекламни лозунги от и на френски, английски и български език. Лозунгите ще бъдат дадени в оригинал (на съответния език, на който са съставени), а учениците ще трябва да дадат два варианта за превод - всеки на един от другите езици;

 

2 задача: справяне с работна кореспонденция. Получено писмо от клиент на единия език ще трябва да бъде предадено - устно или писмено - на един от другите езици; задачата ще бъде проведена по правилото на "разваления телефон", като целта на учениците е посланието да се запази цяло до края на симулацията;

 

3 задача: редактиране на два кратки текста, преведени от английски и от френски език с машинен превод. Тук учениците ще трябва да намерят в текста елементи, които не са добре предадени на български и да предложат варианти за адекватен превод.

 

Конкурсът е с награди:

- Първа, втора и трета награда за най-добре представилите се ученици / отбори;

- Първа, втора и трета награда за най-добре представилото се училище.

 

Конкурсът се осъществява и с помощта на Университетската агенция по франкофонията (AUF) и е част от международната Седмица на франкофонията.