Събития

img-0046_678x410_crop_478b24840a
07.05.2019 09:30
Събития

Кръгла маса „20 години от приемането на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства“

Корпус 1, зала 20

Организатори:
департаменти „Право“, „Политически науки“ и „Здравеопазване и социална работа“

Водещ:

доц. Катерина Йочева

Дискутанти:

проф. Анна Кръстева, гл. ас. д-р Румен Петров

Участници:

студенти и преподаватели от трите департаменти и гости

 

Събитието е част от програмата на интердисциплинарния семинар „Права на човека“ организиран от трите департамента.

Ще бъдат поканени юристи и правозащитници с опит в теорията и практиката на защитата на правата на малцинствата в България като проф. Ивайло Търнев, доц. Михаил Иванов, Юлиана Методиева и др.