Събития

img-0046_678x410_crop_478b24840a
07.05.2019 09:30
Събития

Кръгла маса „20 години от приемането на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства“

Корпус 1, зала 20


Организатори:
департаменти „Право“, „Политически науки“ и „Здравеопазване и социална работа“

Откриване:
доц. Васил Гарнизов, член на Настоятелството на НБУ


Участници:
Форматът е кратки експозета от участниците (10мин) и дебат.

доц. Михаил Иванов, НБУ
Създаване и ратифициране на Конвенцията.

Юлиана Методиева, гл. ред на Маргиналия
Ролята на НПО – ромски и БХК – за подготовката и промотирането на документа

Доц. Петър Чолаков, Институт за изследване на обществото и знанието
Популистката радикална десница и хартиената кула на ромската интеграция

Доц. Пламен Ралчев, УНСС
Конструиране на дискурса на различието

Проф. Янка Тоцева - зам. ректор на Европейски политехнически университет и председател на Управителния съвет на Сдружение „Етнотолеранс“ 
Образователни политики спрямо малцинствата след приемането на Рамковата конвенция

Ас. Галина Маркова-Дерелиева, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ.
Общностното развитие (community development) сред методологиите на социалната работа за спазване на правата на малцинствата. 

Доц. Катерина Йочева, НБУ
Международно-правни аспекти на Рамковата конвенция

Проф. Екатерина Михайлова, НБУ
Политически аспекти във връзка с приемането на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства

гл. ас. Румен Петров. НБУ
Малцинствата и тяхното право на академична хуманитаристика.

Проф. Анна Кръстева
Заключение – малцинствената политика между права и популизъм

 


Модератори, дискутанти и организатори:

проф. Анна Кръстева, доц. Катерина Йочева, доц. Румен Добрев, гл. ас. Евелина Стайкова, гл. ас. Деяна Марчева

 

Целта на кръглата маса е да артикулира проблематиката в четири насоки:

  • да анализира (не)прилагането на Рамковата Конвенция за защита на националните малцинства През двете десетилетия след нейното приемане;
  • да разгледа политиката на интеграцията на малцинствата в България по отношение на резутати, проблеми, предизвикателства;
  • да открои добри практики в сферата на здравеопазването, образованието, културата и т.н.
  • да анализира ролята на граждански организации

Събитието е част от програмата на интердисциплинарния семинар „Права на човека“ организиран от трите департамента.