Събития

dsc-0450_678x410_crop_478b24840a
08.06.2020 18:00
Събития

Кръгла маса „Продуктивни възможности и екологични рискове в земеделието“

Корпус 1, Зала 217


Организатор:
департамент „Администрация и управление“


Лектори:
доц. д-р Надя Маринова - преподавател в НБУ
проф. д-р Никола Колев -  Главен научен секретар на селскостопанската академия


Участници:
студенти от департамент „Администрация и управление“

По време на кръглата маса ще се обърне задълбочено внимание на новите възможности и екологични рискове в земеделието. Фокусът ще се постави върху показването на добрите практики, рисковете и възможностите с цел да се повиши самочувствието на българския земеделски предприемач. За студентите е важно да се запознаят с различни казуси, ролята на отделните видове рискове и основни възможности за разрастване и реализация на нови земеделски проекти. Студентите ще бъдат провокирани да разсъждават върху реални казуси от практиката.