Събития

dsc01477_678x410_crop_478b24840a
18.03.2019 14:20
Събития

Кръгла маса „Влияние на банковия сектор върху маркетинг микса на фирмените портфолиа“

Корпус 2, Зала 304

Организатори:
департамент „Администрация и управление“


Водещи:

доц. д-р Надя Маринова - преподавател в НБУ
проф. Здравко Гъргаров - зам. председател на надзорния съвет на Общинска банкаУчастници:
студенти от програмите на департамент „Администрация и управление“

 

По време на кръглата маса ще се обърне задълбочено внимание на утвърдените мениджърски практики за управление на маркетинга в банковата сфера. Ще се акцентира на същността и ролята на маркетинговите изследвания, разработването на предложения към ръководството на банката, взимане на управленски решения и условията за успешен банков маркетинг. Ще се обсъди значението на бързите промени в пазарните условия, които обуславят непрекъсната  необходимост от търсене на нови практики за намиране на най- ефективен и съвременен метод за управление. Фокусът ще се постави  върху най – новите техники в управлението на маркетинга и ползите за съвременните и традиционните подходи за развитие на маркетинг микса в банковия сектор. Студентите ще се запознаят с казуси и примери от практиката.